Zásady ochrany osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů
1. Udělujete tímto souhlas společnosti KANAKA Petr Grňálek se sídlo Sokolovská 5 Opava IČ: 47638770 zapsané ve veřejném rejstříku (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
– jméno a příjmení
– název společnosti
– e-mail
– telefonní číslo
2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem Objednání opravy, Dotazu, Zasílání obchodních sdělení Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.
3. ……………………………………………………………………………………………………
4. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:
Typ Technické
Název Nutné
Účel Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies.
Expirace Do uzavření okna prohlížeče
Přístup k informacím jde o cookie z našeho webu

Typ Technické
Název Preferenční
Účel Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte.
Expirace Do uzavření okna prohlížeče
Přístup k informacím jde o cookie z našeho webu

Typ Technické
Název Statistické
Účel Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace.
Expirace Do uzavření okna prohlížeče
Přístup k informacím jde o cookie z našeho webu

Typ Technické
Název Marketingové
Účel Marketingové cookies jsou používány pro sledování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele a tímto hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran
Expirace Do uzavření okna prohlížeče
Přístup k informacím jde o cookie z našeho webu

Typ Technické
Název Neklasifikované
Účel Neklasifikované cookies jsou cookies, které máme v procesu klasifikování společně s poskytovateli jednotlivých cookies.
Expirace Do uzavření okna prohlížeče
Přístup k informacím jde o cookie z našeho webu

 

5. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti
Petr Grňálek
Adresa: Sokolovská 5 Opava
IČ: 47638770
Česká republika
Email: kanakaopava@volny.cz
web: kanakaopava.cz
6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.
7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
– vzít souhlas kdykoliv zpět,
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
– na přenositelnost údajů,
– podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.